Stowarzyszenie Wspierania Dzieci Potrzebujących Pomocy

Opis:

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci Potrzebujących Pomocy powstało z inicjatywy wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowie Małopolskim mgr Wiesława Sondej w 2000 roku. Obserwując zachowania uczniów , problemy z jakimi się borykają , niedożywieniem,niedostosowaniem społecznym zorganizowałem spotkanie z nauczycielami, którzy pomogli w opracowaniu statutu , celów Stowarzyszenia. Stowarzyszenie założyłem nie dla samej tylko nazwy , ale po to by mogło pomagać dzieciom. I tak już w pierwszych latach działalności Stowarzyszenie zakupiło odzież dla najbiedniejszych dzieci z darowizndarowizm otrzymanych od lokalnych biznesmenów. SWDZPP przekazało do biblioteki szkolnej podręczniki i książki do nauki języka angielskiego , otrzymanych od jednej z instytucji rzeszowskiej. We wrześniu 2000 roku SWDZPP zorganizowało wyjazd na Zielona szkołę dla uczniów do Okuninki nad jezioro Białe. Zorganizowało cykl spotkań dla rodziców i uczniów z psychologiem klinicznym. ponadto raz w tygodniu z Rzeszowa przyjeżdżał psycholog , który badał dzieci . SWDZPP zorganizowało wyjazd do Sejmu w Warszawie. W ramach współpracy z MOPS-em Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd dzieci na zimowisko . W ostatnich latach SWDZPP stara się o środki z rożnych Fundacji i nie tylko, pozyskując środki. W tym roku 2008 SWDZPP zorganizowało wyjazd w okresie wakacji na obóz sportowo-rekreacyjny z dofinansowaniem do wyjazdu. To najważniejsze przedsięwzięcia , działania Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży. Na pewno na tym nie przestaniemy. Wszystkich ludzi dobrej woli, firmy, zakłady produkcyjne zachęcamy do niesienia pomocy. Postaramy się na forum naszego Stowarzyszenia nie zapomnieć o dobroczyńcach , w specjalnie utworzonej gablocie w szkole umieszczamy naszych przyjaciół.


Kontakt:

tel: 177729039
NIP:

email: sdey@wp.pl

Adres:

36-050 Sokołów Małopolski
Lubelska 41Mapa:


Pokaż Katalog firma i instytucji na większej mapie

Tą stronę od 2011-05-09 oglądało już: 7585 osób.

Lubelska 41
36-050 Sokołów Małopolski
177729039
sdey@wp.pl


Obsługa techniczna i wykonanie: © Spark System - Wszystkie prawa zastrzeżone